مطالب سایت

  1. همه مطالب
ساخت کوادروتور (ساخت بدنه)

در ادامه سلسله آموزش های ساخت کوادروتور در این قسمت(قسمت چهارم) می خواهیم نکات مربوط به ساخت بدنه را بیان کنیم...