اصول رادارهای مدرن (دوره سه جلدی)

کتاب “Principles of Modern Radars” که تاکنون در سه جلد منتشر شده است، کتابی بسیار جامع و تخصصی در زمینه رادارهای مخابراتی مدرن می باشد.

در این دوره ی سه جلدی در جلد نخست آن، به اصول اولیه و مقدماتی در طراحی انواع رادار با محوریت عناوین زیر پرداخته شده است:

1- مفاهیم اولیه مانند فرمول های لازم جهت محاسبه برد (range) رادار و حد شناسایی

2- بررسی تأثیرگذاری انواع پدیده ها بر روی سیگنال های راداری

3- مشخصات انواع زیر ساختارهای سیستمی رادارهای مدرن

4- پردازش بر روی سیگنال و دیتاهای راداری

در جلد دوم این مجموعه به تکنیک های پیشرفته در رادارها از شکل موج های ناهماهنگ تا تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی با رزولوشن بسیار بالا، متدهای ردیابی چندین هدف، بررسی سیستمی چند ورودی و چند خروجی (MIMO) و غیره.. پرداخته شده است.

و در نهایت در جلد سوم آن می توانیم کاربرد تئوری های گفته شده در جلدهای قبلی را به صورت کاربردی در رادارهایی از جمله داراهای غیرنظامی، نظامی، تست نفوذپذیری مواد و .. مطالعه نماییم.

 

نام کتاب: Principles of Modern Radar: Volume 1 basic principles

نویسنده: Mark A. Richards, James A. Scheer, William A. Holm

ناشر: SciTech

ناریخ انتشار: 2010

تعداد صفحات: 960 صغحه

ISBN 978-1-89112-152-4

کتاب های اصول رادارهای مدرن (دوره سه جلدی) 1

 

نام کتاب: Principles of Modern Radar: Volume 2 Advance Techniques

نویسنده: William L. Melvin

ناشر: SciTech

ناریخ انتشار: 2012

تعداد صفحات: 600 صغحه

ISBN 978-1-89112-153-1

کتاب های اصول رادارهای مدرن (دوره سه جلدی) 2

 

نام کتاب: Principles of Modern Radar: Volume 3 Radar Applications

نویسنده: James A. Scheer and William L. Melvin

ناشر: SciTech

ناریخ انتشار: 2014

تعداد صفحات: 816 صغحه

ISBN 978-1-89112-154-8

کتاب های اصول رادارهای مدرن (دوره سه جلدی) 3


فهرست موضوعی کتاب:  Principles of Modern Radar: basic principles

Ch. 1 Introduction and Radar Overview (James A. Scheer, William A. Holm)
Ch. 2 The Radar Range Equation (James A. Scheer)
Ch. 3 Radar Search and Overview   of Detection in Interference (James A. Scheer)
Ch. 4 Propagation Effects and   Mechanisms (Jay Saffold)
Ch. 5 Characteristics of Clutter (Nicholas C.   Currie)
Ch. 6 Target Reflectivity (John F. Shaeffer)
Ch. 7 Target   Fluctuation Models (Mark A. Richards)
Ch. 8 Doppler Phenomenology and Data   Acquisition (William A. Holm, Mark A. Richards)
Ch. 9 Radar Antennas   (Christopher D. Bailey)
Ch. 10 Radar Transmitters (Tracy V. Wallace, Randy J.   Jost, Paul Schmid)
Ch. 11 Radar Receivers (Joseph A. Bruder)
Ch. 12 Radar   Exciters (James A. Scheer)
Ch. 13 The Radar Signal Processor (Mark A.   Richards)
Ch. 14 Digital Signal Processing Fundamentals for Radar (Mark A.   Richards)
Ch. 15 Threshold Detection of Radar Targets (Mark A.   Richards)
Ch. 16 Constant False Alarm Rate Detectors (Byron M. Keel)
Ch. 17 Doppler Processing (Mark A. Richards)
Ch. 18 Radar Measurements (W. Dale   Blair, Mark A. Richards, David A. Long)
Ch. 19 Radar Tracking Algorithms (W.   Dale Blair)
Ch. 20 Fundamentals of Pulse Compression Waveforms (Byron   Keel)
Ch. 21 An Overview of Radar Imaging (Gregory A. Showman)

فهرست موضوعی کتاب: Principles of Modern Radar: Advance Techniques

1. Overview
William H. Melvin, James A. Scheer (Georgia Tech Research Institute)

2. Advanced Waveform Techniques
Byron Keel, Mike Baden (Georgia Tech Research Institute)

3. Optimal and Adaptive Multidimensional Waveform Design
Joseph Guerci (Guerci Consulting)

4. MIMO Radar
Michael Davis (Georgia Tech Research Institute)

5. Compressive Sensing
Jason Parker (Air Force Research Laboratory), Matthew Ferrara (Matrix Research, Inc.), Lee Potter (Ohio State University)

6. Stripmap SAR Algorithms
Gregory Showman (Georgia Tech Research Institute)

7. Spotlight SAR Algorithms
Daniel Cook (Georgia Tech Research Institute)

8. Interferometric SAR
Mark Richards (Georgia Tech Research Institute)

9. Adaptive Digital Beamforming
David D. Aalfs (Georgia Tech Research Institute)

10. Clutter Suppression Using STAP
William H. Melvin (Georgia Tech Research Institute)

11. Space-Time Coding for Active Antenna Systems
François Le Chevalier (Thales Air Operations)

12. Electronic Protection
Aram Partizian (Georgia Tech Research Institute)

13. Radar Polarimetry
Krishna Naishadham (Georgia Tech Research Institute)

14. Radar Automatic Target Recognition
Lisa Ehrman, Kristin Bing, Teresa Selee (Georgia Tech Research Institute)

15. Multitarget Tracking
Lisa Ehrman (Georgia Tech Research Institute)

16. Human Detection with Radar (Dismount Detection)
Sevgi Zübeyde Gürbüz (TUBITAK, Turkey)

17. Advanced Processing Methods for Passive Radar Systems
Pierfrancesco Lombardo, Fabiola Colone (University of Rome “La Sapienza)

فهرست موضوعی کتاب Principles of Modern Radar: Radar Applications

 1. Radar Applications
 2. Continuous wave radar
 3. MMW Radar Characteristics and Applications
 4. Fire Control Radar
 5. Airborne Pulse-Doppler Radar
 6. Multiple-Function Phased Array Radar Systems
 7. Ballistic Missile Defence Radar
 8. Ground Based Early Warning Radar (GBEWR): Technology and Signal Processing Algorithms
 9. Surface Moving Target Indication (SMTI)
 10. Space-Based SAR for Remote Sensing
 11. Passive Bistatic Radar
 12. Air traffic control radar
 13. Weather Radar
 14. Foliage Penetration RADAR
 15. Ground Penetrating Radar
 16. Police Radar


مقدمه

مطالب مشابه

3 comments