با عمود پرواز،پرواز کنید !

عمود پرواز الکترونیکی که  قابلیت حمل یک فرد را داشته باشد،برای اولین بار در دنیا توسط یک تیم آلمانی به نام E-Voloساخته شد !

e-volo-multicopter

دلیل جالب بودن این مطلب آن است که، عمود پرواز های الکترونیکی قابلیت حمل بار (Payload) زیادی ندارند، و حتی در کواد روتورها(Quadrotor) که نمونه های رایجی هستند نیز مشاهده می شود که وزن آنها به طور متوسط کمتر از 2kg است. حال شما فرض کنید این بار عمود پروازی با استفاده از همان موتورهایی که در ابعاد مدل استفاده می شود،ساخته شده است که قابلیت حمل یک انسان را دارد!

و این در نوع خود بی نظیر است ! چون همانطور که گفته شد، الکترونیکی بودن موتورها خود محدودیت بزرگی برای تعیین وزن payload است.

البته باید گفت از لحاظ صرفه ی اجرایی این طرح،طرحی کاربردی نخواهد بود و صرفاً با هدف سرگرمی و رکورد شکنی انجام شده است، اما انجام این کار خود شروعی برای تحول و نوید بخش آینده ای است که پرواز با عمود پروازها را محقق می سازد.

e-volo_design_studies-crop      future UAV         E-Volo_Future Manned Multirotor_ربات پرنده در آینده

مطالب مشابه

یک دیدگاه