دانلود کتابهای کمیاب مکاترونیک و رباتیک

در این پست مجموعه کتاب های الکترونیکی (Ebook) مرتبط با رشته ی رباتیک و مکاترونیک که بعضی از آن ها مراجع درسی در دانشگاه های نیز معتبر می باشد، جهت دانلود رایگان در اختیار دوستان عزیز قرار داده شده است.

دانلود برخی از این کتاب ها در فضای اینترنت بسیار سخت بوده و شاید مدت ها دنبال آن می گشته اید....

جهت مشاهده لیست کامل کتاب ها به "لیست کتاب ها" (tab بالایی) و جهت دانلود رایگان آن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 1. Amphibionics Build Your Own Biologically Inspired Reptilian Robot - Karl Williams.pdf
 2. Anatomy of a Rrobot - Charles M Bergren.pdf
 3. Autonomous Mobile Robots - Shuzhi Sam Ge & Frank L Lewis.pdf
 4. Build a Remote Controlled Robot - David R Shircliff.pdf
 5. Build Your Own Combat Robot - Pete Miles.pdf
 6. Cells and Robots - Milutinovic and Lima.pdf
 7. CNC Robotics - Geoff Williams.pdf
 8. Concise Encyclopedia of Robotics - Stan Gibilisco.pdf
 9. Control of Intelligent Robotic Interfaces - Cristian Secchi.pdf
 10. Control of Single Wheel Robots - Yangsheng Xu & Yongsheng Ou.pdf
 11. CRC Press - Mechanical Engineering Handbook - Robotics.pdf
 12. CRC Press - Opto-Mechatronic Systems Handbook.pdf
 13. CRC Press - Robotics and Automation Handbook.pdf
 14. CRC Press - The Mechatronics Handbook.pdf
 15. Designing Mobile Autonomous Robots - John Holland.pdf
 16. Designing Sociable Robots - Cynthia L Breazeal.pdf
 17. Efficient Collision Detection for Animation and Robotics - Ming C Lin.pdf
 18. Embedded Robotics - Thomas Braunl.pdf
 19. Environment Learning for Indoor Mobile Robots - Andrade Cetto & Sanfeliu.pdf
 20. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems - Jorge Angeles.pdf
 21. Fundamentals of Robotics Linking Perception to Action - Ming Xie.pdf
 22. Handbook of Geometric Computing - Eduardo Bayro Corrochano.pdf
 23. Informatics in Control, Automation and Robotics I - Braz J.pdf
 24. Intelligent Autonomous Robotics - A Robot Soccer Case Study - Peter Stone.pdf
 25. Introduction to AI Robotics - Murphy R.R.pdf
 26. Introduction to Autonomous Mobile Robots - Siegwart Nourbakhsh.pdf
 27. Introduction to Robotics Mechanics and Control - J J Craig.djvu
 28. Introductory Robotics - J M Selig.djvu
 29. LEGO Mindstorms Masterpieces - Building and Programming Advanced Robots.pdf
 30. Mechantronics An Introduction - Robert H Bishop.pdf
 31. Mechatronic Systems - Georg Pelz.pdf
 32. Mechatronics - A Preumont.pdf
 33. Mobile Robots Inspiration to Implementation - Flynn and Jones.pdf
 34. Modern Robotics Building Versatile Macines - Harry Henderson.pdf
 35. PDA Robotics - Douglas H Williams.pdf
 36. PIC Robotics - John Iovine.pdf
 37. Robot Builders Bonanza - Gordon Mccomb.pdf
 38. Robot Mechanisms and Mechanical Devices Illustrated - Paul E Sandin.pdf
 39. Robot Motion and Control - M Thoma & M Morari.pdf
 40. Robot Vision - Stefan Florczyk.pdf
 41. Robotics Demystified - Edwin Wise.pdf
 42. Robotics Designing the Mechanisms for Automated Machinery - Sandier.pdf
 43. Robots Androids and Animatrons - John Lovine.pdf
 44. Scientific Methods in Mobile Robotics - Ulrich Nehmzow.pdf
 45. Squeak Learn Programming with Robots - Stephane Ducasse.pdf
 46. The Definitive Guide to Building Java Robots - Scott Preston.pdf
 47. Underwater Robots - Gianluca Antonelli.pdf
 48. Visual Perception and Robotic Manipulation - Taylor & Kleeman.pdf
 49. Welding Robots Technology System Issues and Applications - J Norberto Pires.pdf

[toggle title=”ادامه مطلب…”]

Free Download

[/toggle]

مطالب مشابه

3 comments