دوره‌ی آموزشی ربات متحرک خودکار ( Autonomous Mobile Robots )

AutoMobile Robot

ربات‌ها به سرعت در حال تحول هستند. این تحول شامل ربات‌هایی در فضاهای بسته و محدود می‌شود تا ماشین‌های پیچیده‌ای که می‌توانند از عهده‌ی مسئولیت‌های چالش برانگیزی در زندگی روزمره‌ی ما بر بیایند. هدف این دوره این است که به مفاهیم پایه و الگوریتم‌های مورد نیاز برای اینکه ربات های متحرک بتوانند در محیطهای پیچیده به صورت خودکار کارایی داشته باشند، بپردازد. بیشترین تمرکز این دوره روی حرکت ربات های متحرک و سینماتیک آنها (mobile robot locomotion and kinematics)، درک محیط (environment perception)، نقشه‌ی احتمالی بر اساس موقعیت یابی و نقشه برداری (probabilistic map based localization and mapping) و طرح ریزی مسیر (motion planning) است.

این دوره قرابت نزدیکی به محتویات کتاب «Introduction to Autonomous Mobile Robots» که توسط Roland Siegwart،Illah Nourbakhsh و Davide Scaramuzza نوشته شده و انتشارات MIT آن را درسال 2011 به‌چاپ رسانده است، دارد.


این دوره توسط افراد مختلفی تدریس شده است و در هر بخش از متخصص مربوط به آن استفاده شده است.


Introduction and Lecture Overview

Legged Robotics

Basics of Kinematics

Application of Kinematics

Worked Example

Introduction to wheeled locomotion

Differential Kinematics

Wheeled Kinematics

Worked Example

Sensors

Introduction to computer vision

Camera Image Formation

Omnidirectional Projection

Stereo Vision

Worked Example: Structure from Motion

Correlation and Convolution

Edges and Points

Worked Example on Image Filtering

Place Recognition

The Error Propagation Law

Line Extraction

Introduction to Map-Based Localization

Refresher on Probability Theory

Localization | the Markov Approach

Localization | the Kalman Filter Approach –

The SLAM problem –

Monocular SLAM and beyond

Worked example on SLAM

Introduction to the robotic motion planning problem

Collision Avoidance

Potential Fields

Worked Example

Graph Construction

Graph Search

Worked Example

 

عنوان

زمان فیلم

حجم

دریافت

1

جلسه‌ی اول

16 دقیقه

42.34 مگابایت

2

جلسه‌ی دوم

32 دقیقه

66.9 مگابایت

3

جلسه‌ی سوم

40 دقیقه

63.37 مگابایت

4

جلسه‌ی چهارم

24 دقیقه

47.11 مگابایت

5

جلسه‌ی پنجم

44 دقیقه

72.62 مگابایت

6

جلسه‌ی ششم

40 دقیقه

83.51 مگابایت

7

جلسه‌ی هفتم

27 دقیقه

51.86 مگابایت

8

جلسه‌ی هشتم

24 دقیقه

34.74 مگابایت

9

جلسه‌ی نهم

30 دقیقه

44.19 مگابایت

10

جلسه‌ی دهم

28 دقیقه

114.14 مگابایت

11

جلسه‌ی یازدهم

33 دقیقه

43.79 مگابایت

12

جلسه‌ی دوازدهم

30 دقیقه

45.05 مگابایت

13

جلسه‌ی سیزدهم

17 دقیقه

41.54 مگابایت

مطالب مشابه

8 comments