ساخت پروژه با انرژی خورشیدی

نام کتاب : Solar Enegry Projects for the Evil Genius

نویسنده : Harper, Gavin D. J

ناشر : McGraw-Hill/Tab Electronics

تاریخ انتشار : 2007

تعداد صفحات : 196  صفحه

ISBN-10 :  0071477721

ساخت پروژه با سلول های خورشیدی

کتاب “Solar Enegry Projects” از سلسله کتاب های Evil Genius می باشد،که با محوریت پروژه های عملی تألیف شده است.

evilgenius

اگر تا بحال کتاب های Evil Genius را مطالعه کرده باشید، مسلمأ متوجه بیان ساده مطلب بدون درگیر ساختن مخاطب با تئوری های علمی شده اید. این کتاب نیز از این قاعده مسثنی نیست.

در کتاب Solar energy projects مؤلف کتاب سعی کرده است 50 پروژه ساخت وسایل مختلف با استفاده از سلول های خورشیدی را همرا با بیان تئوری های مربوطه به زبانی ساده آموزش دهد.

لازم به ذکر است انرژی های تجدید پذیر همانند انرژی خورشیدی، از جمله پروژه های روز بسیاری از کشورهای پیشرفته است که چگونه حداکثر بهره برداری را از اینگونه انرژی ها پاک داشته باشند و هرچه بیشتر وابستگی به انرژی فسیلی را کاهش دهند.

شاید مطالب این کتاب مقدمه ای برای پروژه های بزرگتر شما باشد…

 


فهرست موضوعی کناب   Solar Enegry Projects for the Evil Genius :

 • Chapter 1. Why solar
 • Chapter 2. Properties of light
 • Chapter 3. Positioning solar devices
 • Chapter 4. Solar Heating
 • Chapter 5. Solar Cooling
 • Chapter 6. Solar Cooking
 • Chapter 7. Solar Stills
 • Chapter 8. Solar Furnaces
 • Chapter 9. Thermoelectric generators
 • Chapter 10. History of Photovoltaics
 • Chapter 11. Photochemistry
 • Chapter 12. Solar Engines
 • Chapter 13. Solar Heat Engines
 • Chapter 14. Tracking the Sun
 • Chapter 15. Small solar projects
 • Chapter 16. Solar vehicles
 • Chapter 17. Solar Robotics
 • Appendix I: Suppliers Index
 • Appendix II: Index of Courses and Solar Education
 • Appendix III: The Centre for Alternative TechnologyCoupons


مقدمه

لینک دانلود فایل

پسورد : www.robotical.ir

مطالب مشابه