ساخت 15 پروژه مخاطره آمیز

کتاب “15 Dangerously Mad projects” از سلسله کتاب های Evil Genius می باشد،که با محوریت پروژه های عملی تألیف شده است.

evilgenius

مطالب کتاب مناسب دوستان عزیزی است که همواره به دنبال خلاقیت هایی  دردنیای الکترونیک هستند، و با تکیه بر خلاقیت های خود، از حداقل امکانات برای سرگرمی استفاده می کنند.

رباتیکالCoil gun Schematic (www.robotical.ir)coil gunEvil Genius Robot

 

نام کتاب : Dangerously Mad projects For the Evil Genius 15

نویسنده : Dr. Simon Monk

ناشر : McGraw-Hill/Tab Electronics

تاریخ انتشار : June 2011

تعداد صفحات : 240  صفحه

ISBN-10 :  9780071755672

Dangerously mad projects


فهرست موضوعی کناب   15 Dangerously Mad projects for the Evil genius :

 • Chapter 1 Coil Gun
 • Chapter 2 Trebuchet
 • Chapter 3 Ping Pong Ball Minigun
 • Chapter 4 Mini Laser Turret
 • Chapter 5 Balloon-popping Laser Gun
 • Chapter 6 Touch Activated Laser Sight
 • Chapter 7 Laser-grid Intruder Alarm
 • Chapter 8 Persistence of Vision Display
 • Chapter 9 Covert Radio Bug
 • Chapter 10 Laser Voice Transmitter
 • Chapter 11 Flash Bomb
 • Chapter 12 High Brightness LED Strobe
 • Chapter 13 Levitation Machine
 • Chapter 14 Light Seeking Microbot
 • Chapter 15 Surveillance Robot
 • Appendix A Electronics Construction Primer


لینک دانلود فایل

پسورد : www.robotical.ir

مطالب مشابه