فیلم آموزشی معرفی بینایی ماشین

فیلم آموزشی معرفی  بینایی ماشین ، شامل سه قسمت و به زبان انگلیسی می باشد.هر فیلم به صورت انیمیشن توضیحاتی را در ارتباط با کاربرد بینایی ماشین در صنعت ارائه نموده است.

منبع سایت : www.microscan.com

مطالب مشابه

6 comments