فیلم کلاس درس رباتیک دانشگاه استانفورد

این کلاس درسی توسط پروفسور اسامه خطیب که یکی از افراد برجسته‌ی رباتیک در سطح بین‌المللی است، تدریس شده است. محل تشکیل این کلاس دانشگاه استانفورد در آمریکا می‌باشد. ما برای سهولت در دریافت ویدئوهای این دوره، فیلم‌ها را روی سرور خودمان قرار دادیم.


اسامه خطیب مدرک دکتری خود را در رشته‌ی مهندسی برق در سال 1980 از دانشگاه Sup’Aero فرانسه دریافت نمود. ایشان استاد تمام (پروفسور) علوم رایانه در دانشگاه استانفورد هستند. وی یکی از تدوین گران یا ویرایشگران مجموعه‌ی رباتیک پیشرفته‌ی انتشارات اسپرینگر می‌باشند و همچنین در بسیاری از مجلات یا کنفرانس‌های بین‌المللی به عنوان سردبیر یا همکار فعالند. او یکی از ویرایشگران هندبوک رباتیک انتشارات اسپرینگر می‌باشد. این کتاب جایزه‌ی PROSE را به عنوان بهترین کتاب در زمینه‌ی علوم فیزیکی و ریاضیات دریافت کرده و همچنین برنده‌ی قسمت مهندسی و فناوری شده است. اسامه خطیب یکی از همیاران IEEE بوده و یکی از سخنرانان برگزیده و عضو کمیته‌ی مدیریت RAS (جامعه‌ی رباتیک و اتوماسیون IEEE) می‌باشد و در سال 2000 عضو گروه سردبیری کنفرانس سالانه‌ی ICRA بوده. ایشان برگزیده‌ی تحقیقات بین‌المللی بنیادین در رباتیک (IFRR) بوده و جایزه‌ی انجمن رباتیک ژاپن(JARA) را در زمینه‌ی تحقیق و توسعه دریافت نموده است.

Oussama-Khatib

زمینه‌های تحقیقاتی

متدولوژی و فناوری ربات‌های خودکار (Methodologies and technologies of autonomous robots)

ربات‌های تعاملی (cooperative robots)

رباتیک انسان محور (human-centered robotics)

تعاملات لمسی (haptic interaction)

شبیه سازی دینامیکی (dynamic simulation)

فضای مجازی (virtual environments)

augmented teleoperation

طراحی انسان پسند ربات (human-friendly robot design)

تالیفات

مجموعه‌ی رباتیک عملی یا تجربی (Experimental Robotics)

هندبوک رباتیک (The Handbook of Robotics)

سامانه‌های رباتیکی خودکار (Autonomous Robotic Systems)

مجموعه‌ی رباتیک پیشرفته‌ی انتشارات اسپرینگر

و غیره

کلاس‌های درسی

ایشان سه کلاس درسی اصلی در دانشگاه استانفورد دارند:

مقدمه‌ای بر رباتیک (Introduction to Robotics)

رباتیک عملی یا تجربی (Experimental Robotics)

رباتیک پیشرفته (Advanced Robotics Manipulation)


منبع: صفحه‌ی ایشان در پایگاه اینترنتی دانشگاه استانفورد، با اندکی تغییر


Introduction & Course Review

Spatial descriptions 1

Spatial descriptions 2

Forward Kinematics 1 & 2

Vision in Robotics (Guest Lecturer: Silvio Savarese)

Jacobians

Jacobians: Velocities

Jacobians: Explicit Form

Jacobians: Static Forces

Inverse Kinematics (Guest Lecturer: Torsten Kröger)

Trajectory Generation (Guest Lecturer: Torsten Kröger)

Dynamics: Acceleration and Inertia

Dynamics: Explicit Form

Control: PID control

Control: Joint space control

Control: Operational space formulation & Force control

Advanced Topics

منبع: صفحه ی کلاس رباتیک (+)

 

عنوان

زمان

حجم

دریافت

1

جلسه‌ی اول

۵۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه

171.37 مگابایت

2

جلسه‌ی دوم

۱ ساعت۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه

200.19 مگابایت

3

جلسه‌ی سوم

۱ ساعت ۱۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه

226.85 مگابایت

4

جلسه‌ی چهارم

۱ ساعت ۱۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه

211.75 مگابایت

5

جلسه‌ی پنجم

۱ ساعت ۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه

196.36 مگابایت

6

جلسه‌ی ششم

۱ ساعت ۱۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه

208.05 مگابایت

7

جلسه‌ی هفتم

۱ ساعت ۹ دقیقه و ۱۴ ثانیه

204.11 مگابایت

8

جلسه‌ی هشتم

۱ ساعت ۱۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه

220.88 مگابایت

9

جلسه‌ی نهم

۱ ساعت ۱۶ دقیقه و ۲ ثانیه

223.54 مگابایت

10

جلسه‌ی دهم

۱ ساعت ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه

180.82 مگابایت

11

جلسه‌ی یازدهم

۱ ساعت ۱ دقیقه و ۱ ثانیه

217.12 مگابایت

12

جلسه‌ی دوازدهم

۱ ساعت ۱۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه

216.92 مگابایت

13

جلسه‌ی سیزدهم

۱ ساعت ۱۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه

206.28 مگابایت

14

جلسه‌ی چهاردهم

۱ ساعت ۱۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه

215.22 مگابایت

15

جلسه‌ی پانزدهم

۱ ساعت ۱ دقیقه و ۱ ثانیه

213.33 مگابایت

16

جلسه‌ی شانزدهم

۱ ساعت ۱۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه

206.35 مگابایت

مطالب مشابه

There are no comments yet