رفع اشکال دوربین openCV
  • رفع اشکالOpenCv2.3.1

    کسانی که با این ورژن از opencv کار کرده اند متوجه شده اند که این ورژن برای بعضی از برنامه های بینایی خطا ...

    کسانی که با این ورژن از opencv کار کرده اند متوجه شده اند که این ورژن برای بعضی از برنامه های بینایی خطا می دهد.به عنوان مثال اگر این برنامه  که مربوط به گرفتن تصویر از دوربین می باشد را بنویسید Error ...

    اطلاعات بیشتر