Siemens
  • دانلود Simatic WinCC v7.3 2014

    این مطلب مخصوص علاقه مندان به پروژه های صنعتی است. کسانی که با PLC های صنعتی کار کرده باشند همواره در انج ...

    این مطلب مخصوص علاقه مندان به پروژه های صنعتی است. کسانی که با PLC های صنعتی کار کرده باشند همواره در انجام پروژه های خود نیازمند به یک رابط گرافیکی هستند که بتوانند PLC و فرآیند برنامه را مانیتور و ک ...

    اطلاعات بیشتر